MODEL 8112BNC
Giá bán: Liên hệ
Tình trạng: Đang có hàng
Thông tin chi tiết
 
Range Measuring Ranges Output Voltage Accuracy Frequency Response
200mA AC 0~500mA AC1V/A
(1000mA→1V)
|±1.5%rdg±0.2mA 50Hz~1kHz
AC 0~1000mA |±3%rdg±0.4mA 40Hz~10kHz
2A AC 0~20A AC100mV/A
(20A→2V)
|±1%rdg±1mA 40Hz~1kHz
|±1.5%rdg±2mA 1k~10kHz
20A AC 0~20A AC10mV/A
(120A→1.2V)
|±1%rdg±0.01A 40Hz~1kHz
AC 20~60A |±2.5%rdg 50Hz~10kHz
AC 60~120A |±2.5%rdg 100Hz~10kHz
Conductor Size Ø8mm max.
Frequency Response 30Hz~100kHz (-3dB)
Withstand Voltage 500V AC for 1 minute
Dimensions 153(L) × 18(W) × 23(D)mm
Weight 100g approx.
Accessories 9057 (Carrying Case)
Instruction Manual

Sản phẩm cùng loại

Model 8008
Giá: liên hệ

Model 8113
Giá: liên hệ

Model 8112
Giá: liên hệ

Model 8006
Giá: liên hệ

Model 8143
Giá: liên hệ

Model 8142
Giá: liên hệ

Model 8141
Giá: liên hệ

Model 8124
Giá: liên hệ

Model 8125
Giá: liên hệ

Model 8126
Giá: liên hệ

Model 8127
Giá: liên hệ

Model 8128
Giá: liên hệ