MODEL 2033
Giá bán: Liên hệ
Tình trạng: Đang có hàng
Thông tin chi tiết
 
 
AC A 40/300A ±1%rdg±4dgt [50/60Hz] (0~40A)
|±2.5%rdg±4dgt [20Hz~1kHz] (0~40A)
|±1.5%rdg±4dgt [50/60Hz] (20~200A)
|±2.5%rdg±4dgt [20Hz~1kHz] (20~200A)
|±3.5%rdg [50/60Hz] (200~300A)
|±4%rdg [20Hz~1kHz] (200~300A)
DC A 40/300A
|±1%rdg±4dgt (0~±40A)
|±1.5%rdg±4dgt (±20~±200A)
|±3%rdg (±200~±300A)
Conductor Size Ø24mm max.
Safety Standard IEC 61010-1CAT.III 300V
IEC 61010-2-032
Frequency Response DC, 20Hz~1kHz
Withstand Voltage 3700V AC for 1 minute
Power Source LR-44 (1.5V) × 2
Dimensions 147(L) × 59(W) × 25(D)mm
Weight 100g approx.
Accessories 9090 (Carrying Case)
LR-44 × 2
Instruction Manual
Optional 8008 (Multi-Tran) (AC only)
Sản phẩm cùng loại

Model KT203
Giá: liên hệ

Model KT200
Giá: liên hệ

Model 2434
Giá: liên hệ

Model 2433R
Giá: liên hệ

Model 2433
Giá: liên hệ

Model 2432
Giá: liên hệ

Model 2431
Giá: liên hệ

Model 2413R
Giá: liên hệ

Model 2413F
Giá: liên hệ

Model 2412
Giá: liên hệ

Model 2300R
Giá: liên hệ

Model 2056R
Giá: liên hệ