MODEL 2004
Giá bán: Liên hệ
Tình trạng: Đang có hàng
Thông tin chi tiết
 
AC A 20/200A
|±1%rdg±2dgt [50/60Hz] (20A)
|±1.5%rdg±4dgt [40Hz~1kHz] (20A)
|±1.5%rdg±4dgt [50/60Hz] (0~150A)
|±2%rdg±5dgt [40Hz~1kHz] (0~150A)
|±3.5%rdg [40Hz~1kHz] (>150A)
AC V 500V
|±1.5%rdg±2dgt [50/60Hz]
|±2%rdg±4dgt [40Hz~1kHz]
DC A 20/200A
|±1%rdg±2dgt (20A)
|±1.5%rdg±2dgt (0~150A)
|±3%rdg (>150A)
DC V 200V ±1%rdg±2dgt
Ω 200Ω|±1.5%rdg±2dgt
Conductor Size Ø19mm max.
Frequency Response DC, 40Hz ~ 1kHz
Withstand Voltage 1000V AC for 1 minute
Power Source R6P (AA) (1.5V) × 2
Dimensions 180(L) × 54(W) × 32(D)mm
Weight 170g approx.
Accessories 7066A (Test leads)
9055 (Carrying case)
R6P (AA) × 2
Instruction Manual
Optional 8008 (Multi-Tran) (AC only)
Sản phẩm cùng loại

Model KT203
Giá: liên hệ

Model KT200
Giá: liên hệ

Model 2434
Giá: liên hệ

Model 2433R
Giá: liên hệ

Model 2433
Giá: liên hệ

Model 2432
Giá: liên hệ

Model 2431
Giá: liên hệ

Model 2413R
Giá: liên hệ

Model 2413F
Giá: liên hệ

Model 2412
Giá: liên hệ

Model 2300R
Giá: liên hệ

Model 2056R
Giá: liên hệ